Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Vzory podaní na súd

Vzor ústavnej sťažnosti (zdroj: www.niton.sk)
Všeobecné informácie o sťažnostiach

 

Vzor návrhu na začatie konania
Všeobecné informácie o konaní

 

Vzor odvolania
Všeobecné informácie o odvolaní

 

Vzor návrhu na vydanie predbežného opatrenia
V Občianskom súdnom poriadku si vyhľadajte slová predbežné opatrenie a dozviete sa konkrétnejšie procesné ustanovenia o predbežnom opatrení.

 

Vzor upovedomenia
Upovedomením súdu je možné okamžite informovať súd o nových skutočnostiach: napríklad, že cez víkend matka opäť zabránila v styku otca s dieťaťom. Upovedomením súdu podávame súdu písomnú informáciu o tom, čo sa najnovšie udialo a pokladáme to za dôležitú udalosť, o ktorej by mal súd vedieť. Inými slovami sa dá povedať, že upovedomením aktuálne informujeme súd o podstatných skutočnostiach. Z procesného hľadiska tým zabezpečujeme to, že v akejkoľvek situácii je súd vždy zavčasu informovaný o podstatných skutočnostiach.

 

Vzor námietky
V Občianskom súdnom poriadku si vyhľadajte slová námietka, námietku, námietke, námietky a dozviete sa konkrétnejšie procesné ustanovenia.
Námietka pre zaujatosť súdu; Námietka proti procesnému pochybeniu súdu; Námietka proti rozhodnutiu o vyšetrení súdnym znalcom z oboru psychológie; Námietka voči súdnemu znalcovi; ...