Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Rozsudky o deťoch ČR

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ v ČR

V Českej republike je v platnosti zákon o striedavej starostlivosti už od roku 1998. Za toto obdobie aplikácie zákona v praxi sa súdy v ČR „prepracovali“ do úplne smiešneho percenta zverovania detí do striedavej starostlivosti.

Je dôležité si uvedomiť, že postupný nárast percenta nie je spôsobený tým, že by sa otcovia v ČR z roka na rok „zlepšovali a skvalitňovali". Tento nárast je iba vďaka tomu, že súdy si postupne uvedomujú, že tým, že sa mstia otcom, tak tým ubližujú deťom. Otcovia boli, sú a budú rovnakí. Uvedené percentá nárastu počtu detí, ktoré sú súdmi zverované do striedavej starostlivosti, sú dosiahnuté iba a výhradne vďaka boju otcov za práva svojich detí. Percentá hovoria jasnou rečou - predpojatosť súdov voči otcom je ešte stále veľmi vysoká a boj otcov za práva svojich detí je ešte stále iba na začiatku.

Percento zverenia detí do striedavej starostlivosti v ČR je iba pomaly rastúce a napomáhajú tomu aj prelomové rozhodnutia Ústavného súdu v ČR.

statistika

statistika

statistika

statistika

Zdroje informácií:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejný portál statistiky a výkaznictví ministerstva spravedlnosti ČR