Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Občianske združenie Otcovia.sk

Občianske združenie Otcovia.sk je platforma, ktorá prezentuje svoje vlastné videnie vecí verejných. Vecí, ktoré sú veľmi intímne a bolestné pre každého, kto sa chtiac, alebo nechtiac stane súčasťou aplikácie rodinnej politiky v Slovenskej republike.

Koľko ľudí, toľko názorov a preto je pochopiteľné, že sa nájde veľa odporcov, ktorí sú v zajatí rodinného mikrosveta, v ktorom pre mužov nie je miesto. Každý človek má svoju skúsenosť, na základe ktorej generalizuje. Každý sme niečo zažili a na základe toho nastavujeme svoju optiku.

Občianske združenie Otcovia.sk má svoj názor, ktorý sa opiera o osobné bolestivé skúsenosti. O skúsenosti, ktoré s oveľa tragickejšími dôsledkami formujú naše deti - naše budúce generácie. Veľmi si želáme, aby boli naše skúsenosti iba náhodnými, nesystémovými udalosťami na mape rovnoprávnosti a spravodlivosti. Skutočnosť je však alarmujúca - je to iba naše želanie a realita je pre veľa detí, ktoré sa stanú predmetom rodinnej politiky, fatálna.

Pri spustení webu sme vychádzali z osobnej skúsenosti zo súdnych pojednávaní. Rovnako tak tragická skúsenosť s prácou kolíznych opatrovateliek je mementom pre budúce generácie. Znie to pateticky, ale žiaľ, je to tak! Komunikujeme s ďašími rodičmi a majú rovnakú, alebo podobnú skúsenosť zo súdnych siení. Všetky tieto naše nechcené skúsenosti majú spoločného menovateľa – rodinná politika štátnych orgánov v Slovenskej republike.

Je smutné, aké utrpenie museli a ešte stále musia zažívať maloleté deti a otcovia v situácii, že sa rodina rozpadne a matka dieťaťa sa rozhodne bezdôvodne otca natrvalo odstaviť od dieťaťa.

Už je počuť výkriky nesúhlasu z tábora žien, že veď žiadna matka predsa neodstaví otca dieťaťa bezdôvodne – ak matka bojuje o odstavenie otca od dieťaťa, tak na to má dôvod. Všetkým takýmto oponentkám by sme radi povedali, že sú medzi matkami detí aj také matky (a nie je ich málo), ktoré chcú byť výhradnými vlastníčkami detí, že chcú byť výhradnými vlastníčkami lásky detí, že chcú byť výhradnými architektkami duší detí, že chcú cez deti ubližovať ich otcovi, že chcú cez deti ich otca vydierať citovo, alebo materiálne, že si chcú cez deti a výživné zabezpečiť slušný životný štandard... Áno, aj takéto ženy sú označované slovom matka.

Hlboko sa skláňame pred skutočnými matkami, ktoré si toto oslovenie plným právom zaslúžia a dúfame, že ich je väčšina. Hlboko sa skláňame pred matkami, ktoré naozaj konajú tak, ako je pre ich deti najlepšie nezávisle od toho, ako im velí ich vlastné ego. Všetci sme väčší, alebo menší egoisti a ktorýkoľvek rodič, ktorý koná tak, ako je to pre jeho dieťa najlepšie, si zaslúži byť označený slovom Rodič s veľkým R.

Chceme odhaľovať mýty a polopravdy, aby sme aspoň trochu vniesli svetlo do fabulácií o tom, že otec je automaticky násilník a škodí deťom a matka je automaticky pokladaná za obeť a za tú jedinú dobrú. Je to vždy vec pohľadu a nadhľadu. Vo všetkom, v čom sa mýlime, radi priznáme svoj omyl. Dúfame, že všetko to, v čom sa nemýlime, bude nútiť orgány štátnej moci, aby si priznali chyby a omyly a aby prestali otcov diskriminovať na základe pohlavia a aby im umožnili byť so svojimi deťmi, vychovávať ich a starať sa o ne. Ak sa nám svojou troškou podarí prinútiť orgány štátnej moci zmeniť optiku rozhodovania v opatrovníckych záležitostiach, tak budeme so svojou aktivitou spokojní.

Výkonný predseda občianskeho združenia Otcovia.sk: Ing. Jozef Ďurček

Čestná predsedkyňa občianskeho združenia Otcovia.sk: Ing. Lucia Janušová