Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - Slovensko, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - Slovakia, court decisions on child custody after the breakup of family

Hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Slovensko / Slovakia

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody.

 

Zdroj údajov (data source): Ministerstvo spravodlivosti SR.