Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Analýza počet rozhodnutí UPSVaR v roku 2018

Rozsah údajov: január-marec 2018

Štatistika 2018 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) - rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa po rozpade rodiny. Statistics 2018 Offices of Social Affairs and Family - the court's decision in Slovakia - child custody after the breakup of family.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Zverejnené dáta sú za rok 2018. Je to "počet rozhodnutí súdu" o osudoch maloletých detí: počet rozhodnutí o zverení dieťaťa/detí do osobnej starostlivosti matky, otca, alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Za to najlepšie pre dieťa pokladáme to, keď súd umožní dieťaťu, aby bolo rovnako s otcom a s matkou vždy vtedy, keď v súdnom konaní nie je objektívne preukázané, že jeden z rodičov, alebo obidvaja rodičia sú zlý/zlí rodič/ia. Farebné hodnotenia sa odvíjajú od porovnania aktuálnej súčasnosti s historicky zaužívanou praxov súdov a kolíznych opatrovníčok - čo najviac detí zveriť do starostlivosti matkám a z otcov urobiť mobilné bankomaty na platenie výživného na dieťa.

1. Zelenou farbou sme označili tie úrady, ktoré majú v roku 2018 lepšie individuálne percento výsledkov, ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018.

2. Usmiate smajlíky so zelenou farbou sme priradili tým ÚPSVaR-om, ktoré vo všetkých troch kritériách majú v roku 2018 lepšie výsledky, ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018

3. Červenou farbou sme označili úrady, ktorých aktuálne individuálne výsledky práce za rok 2018 sú horšie ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018.

4. Smutné smajlíky s červenou farbou sme priradili tým ÚPSVaR-om, ktoré vo všetkých troch kritériách majú v roku 2018 horšie výsledky, ako sú celoslovenské priemery za roky 2017 a 2018.

 

 

Analýza 2017

Analýza 2016

Analýza 2015

Analýza 2014

Analýza 2013

Analýza 2012

Analýza 2011