Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v trenčianskom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Trenčín region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Bánovce nad Bebravou / District court Bánovce nad Bebravou

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bánovce nad Bebravou. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bánovce nad Bebravou.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bánovce nad Bebravou. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bánovce nad Bebravou.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bánovce nad Bebravou. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bánovce nad Bebravou.

 

 

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom / District court Nové Mesto nad Váhom

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nové Mesto nad Váhom.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nové Mesto nad Váhom.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nové Mesto nad Váhom.

 

 

Okresný súd Partizánske / District court Partizánske

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Partizánske. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Partizánske.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Partizánske. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Partizánske.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Partizánske. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Partizánske.

 

 

Okresný súd Považská Bystrica / District court Považská Bystrica

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Považská Bystrica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Považská Bystrica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Považská Bystrica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Považská Bystrica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Považská Bystrica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Považská Bystrica.

 

 

Okresný súd Prievidza / District court Prievidza

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Prievidza. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Prievidza.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Prievidza. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Prievidza.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Prievidza. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Prievidza.

 

 

Okresný súd Trenčín / District court Trenčín

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trenčín. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trenčín.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trenčín. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trenčín.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trenčín. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trenčín.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.