Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Kontakt

občianske združenie
Otcovia.sk
Krížová 1
914 01 Trenčianska Teplá

e-mail: Otcovia@Otcovia.sk

Z dôvodu GDPR ak chcete, aby sme Vám odpovedali na Váš e-mail, či akýmkoľvek iným spôsobom s Vami komunikovali, musíte nám na to vo Vašom e-maili dať výslovný súhlas ako môžeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi a ako môžeme s Vami komunikovať. Bez Vášho výslovného a slobodného súhlasu s Vami nebudeme komunikovať, aby sme tak dodržali povinnosti, ktoré nám ukladá GDPR.

 

IČO: 42 152 941
DIČ: 2023389390

 

účet v banke: 2600 424 869 / 8330
IBAN: SK17 8330 0000 0026 0042 4869

 

 

Stanovy občianskeho združenia Otcovia.sk