Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Konferencia o domácom násilí na mužoch

Zástupca o.z. Otcovia.sk sa v marci 2011 zúčastnil medzinárodnej konferencie v Brne o domácom násilí na mužoch. Téma dosť nezvyčajná, pretože o tom, že ženy páchajú na mužoch domáce násilie, je tabuizovanou témou a moc sa o nej nehovorí. V našich končinách je ešte stále hanbou, keď niektorý slovák prizná, že jeho partnerka na ňom pácha domáce násilie.

Konferencia Muži jako oběti domácího násilí bola v mnohých smeroch prínosná a bolo by dobré urobiť tejto téme väčšiu propagáciu, aby už konečne skončili systematické zavádzania verejnosti o tom, že jedinými páchateľmi domáceho násilia sú muži. Odborníci na konferencii jednoznačne skonštatovali, že v oblasti páchania domáceho násilia v ničom ženy nezaostávajú za mužmi - ženy a muži sú si v páchaní domáceho násilia rovní. A ešte zaujímavejším je konštatovanie odborníkov, že nás čaká rastúce nísilie a agresivita zo strany mladých žien a dievčat.

Pri panelovej diskusii, keď účastníci diskusie hovorili o tom, že na nich ženy páchali domáce násilie, sa prihlásila mladá žena a spýtala sa, ako je možné, že sa muži nebránili, veď sú predsa muži. Odpoveď bola viac než pravdivá: "Keby sa muž bránil a použil svoje fyzické mužské "prostriedky obrany", tak by žene fyzicky ublížil a išiel by sedieť na 15 rokov."