Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v košickom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Košice region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Košice I / District court Košice I

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice 1. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice 1.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice 1. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice 1.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice 1. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice 1.

 

 

Okresný súd Košice II / District court Košice II

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice 2. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice 2.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice 2. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice 2.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice 2. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice 2.

 

 

Okresný súd Košice okolie / District court Košice okolie

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice-okolie. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice-okolie.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice-okolie. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice-okolie.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Košice-okolie. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Košice-okolie.

 

 

Okresný súd Michalovce / District court Michalovce

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Michalovce. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Michalovce.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Michalovce. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Michalovce.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Michalovce. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Michalovce.

 

 

Okresný súd Rožňava / District court Rožňava

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Rožňava. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Rožňava.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Rožňava. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Rožňava.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Rožňava. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Rožňava.

 

 

Okresný súd Spišská Nová Ves / District court Spišská Nová Ves

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Spišská Nová Ves. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Spišská Nová Ves.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Spišská Nová Ves. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Spišská Nová Ves.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Spišská Nová Ves. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Spišská Nová Ves.

 

 

Okresný súd Trebišov / District court Trebišov

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trebišov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trebišov.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trebišov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trebišov.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trebišov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trebišov.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.