Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Podvedené deti v Českej republike

SMUTNÉ DETI v ČR

Tragická bilancia v Českej republike má svoje nemé obete – bezbranné deti. V analyza-justiciae Počty smutných detí - báza rok 2011 je urobené porovnanie percenta detí, ktoré sú ročne súdmi v ČR zverené do striedavej starostlivosti voči báze, ktorou je posledné aktuálne percento z roku 2011 – 7,83%. Toto porovnanie je prevedené na počty detí. Ak by každý rok, iba za sledované obdobie, bolo v ČR aplikované percento z roku 2011 (7,83%), tak v nižšie uvedenom analyza-justiciae sú počty detí, ktoré (vďaka striedavej starostlivosti) by mohli mať krajšie detstvo po rozpade rodiny. Údaj je očistený o počty detí, ktoré v konkrétnych rokoch už boli v ČR naozaj reálne zverené do striedavej starostlivosti. Spolu 11.131 detí mohlo mať za obdobie rokov 2002 – 2011 krajšie detstvo po rozpade rodiny. Sudcovia však nechceli dôverovať otcom, zbavovali sa zodpovednosti a 11.131 detí odsúdili na detstvo bez otca. K tomu treba prirátať údaje z rokov 1998 – 2001 (ku ktorým nie je prístup) a číslo 20.000 detí za obdobie 1998 – 2011 je vysoko reálne.

statistika

 

Je až neuveriteľné, aké čísla nám udrú do očí vtedy, keď sa v ČR porovnajú údaje za sledované obdobia s úrovňou 20% ročne (v západných krajinách je bežné, že 20% detí a viac je ročne zverených do striedavej starostlivosti). Vypočítané hodnoty sú v analyza-justiciae Počty smutných detí - báza 20%. Ak by v ČR bolo od roku 2002 ročne zverených 20% detí do striedavej starostlivosti, tak by bolo za obdobie 2002 – 2011 šťastnejších neuveriteľných 46.459 detí. Údaj je očistený o počty detí, ktoré v konkrétnych rokoch už boli v ČR naozaj reálne zverené do striedavej starostlivosti. Tieto čísla hovoria samé za seba. K tomu treba prirátať údaje z rokov 1998 – 2001 (ku ktorým nie je prístup) a s kľudom svedomia môžeme skonštatovať, že sa jedná cca o 70.000 detí (1998 – 2011), ktoré sudcovia v Českej republike odsúdili na detstvo bez otca iba preto, že otcov pokladali a naďalej pokaldajú za formu života, ktoré treba zo života dieťaťa automaticky natrvalo odstrániť. Je hanbou každej demokratickej spoločnosti v EU, keď právo dieťaťa na výchovu obidvomi rodičmi musí otec vybojovávať až na Ústavnom súde (ako je tomu v ČR). Žiaľ, rovnaký osud čaká deti na Slovensku.

statistika