Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Medzinárodné únosy detí SR

KLAMSTVÁ O MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOCH DETÍ VLASTNÝMI RODIČMI

Fakty nepustia a reč čísel je nepriestrelná – v médiách je prezentovaný boj matky o svoje dieťa, ktoré do zahraničia uniesol zlý otec. Spoločnosť je mobilizovaná, médiá bijú na poplach a mýtus o zlých otcoch je tým utvrdzovaný.

Realita je však opačná – vo všetkých prípadoch sú deti únášané matkami častejšie než otcami! Dokonca matky unášajú deti niekoľkonásobne častejšie, než otcovia. V priložených analyza-justiciaoch sú vyhodnotené dáta o únosoch detí na Slovensko zo štátov dohody a zo Slovenska do štátov dohody.

Akýkoľvek únos dieťaťa kýmkoľvek je obmedzovanie osobnej slobody dieťaťa. A žiaľ, je to veľmi často spôsob, ako si rodičia medzi sebou vybavujú účty. Cez dieťa. Cez únos dieťaťa.
Je to trestný čin hodný opovrhnutia a takýchto únoscov treba trestať za úmyselné a bezdôvodné obmedzovanie osobnej slobody dieťaťa. Bez rozdielu pohlavia rodiča.
Prax je taká, že ak je vôbec niekto za to potrestaný, tak je to na Slovensku vždy, aká náhoda, iba otec.

(Slovenská republika sa stala zmluvným štátom Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí s účinnostou od 1. februára 2001, tzv. "Haagsky dohovor".) (ENG: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, signed 25 October 1980)

statistika

statistika

statistika

Zdroj informácií: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Tieto údaje sú samé o sebe hrozné. Ešte hroznejšie je to, keď manažér, ktorý riadi Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, zámerne klame do médií.

Ako je možné, že JUDr. Alena Mátejová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, povie do médií nepravdu o únosoch detí: "Podľa riaditeľky CIPC ... zo Slovenska do cudziny je pomer (únosov detí) medzi matkami a otcami vyrovnaný."

Každý možno vidíme niečo iné. Dominancia matiek v únosoch detí zo Slovenska a aj na Slovensko je jednoznačná a neodškriepiteľná. O vyrovannosti nemôže byť reč. Čo Vy na to pani riaditeľka? ...pokračovanie textu...

CIPC má od leta 2012 novú riaditeľku, pani Andreu Cisárovú. Táto pani riaditeľka, ešte ako zástupkyňa občianskeho združenia Dobré srdcia hľadajú, dokázala z medzinárodného únosu dieťaťa vyrobiť cnostný čin, ako riešiť nezhody medzi rodičmi dieťaťa. Podľa príslovia "spravili capa záhradníkom" riaditeľkou štátnej inštitúcie, ktorá má bojovať proti medzinárodným únosom detí vlastnými rodičmi, sa stala osoba, ktorá pokladá medzinárodný únos dieťaťa matkou za dobrú vec. Pani riaditeľka, čo tak dať na prvé miesto záujmy a práva dieťaťa, a až na úplne posledné miesto záujem matky ublížiť otcovi a dieťaťu?