Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Medzinárodné únosy detí ČR

MEDZINÁRODNÉ ÚNOSY DETÍ VLASTNÝMI RODIČMI

V Českej republike je zriadený Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, ktorého agendou sú, okrem iného, aj "mezinárodné únosy detí". Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytol tento úrad informácie prostredníctvom zástupcu riaditeľa, pani JUDr. Markéty Novákovej. Úprimne ďakujeme vedeniu tejto inštitúcie za poskytnutie štatistických údajov za obdobie rokov 2000 až 2014 bez zbytočných prieťahov a zdržovania. Týmto dávame do pozornosti fakt, že že zo slovenského Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sme museli dáta "vybojovať".

 

statistika

statistika

Zdroj informácií: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí formou mailom poskytnutej informácie.