Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Kriminalita Slovensko

Podľa uvedenej tabuľky rapídne narastá kriminalita žien a dievčat v porovnaní s nárastom kriminality mužov a chlapcov. Sledované obdobie sú roky 1996 – 2013, kde v prípade mladistvých začína sledované obdobie až rokom 1998.

 

statistika

Zdroj údajov (data source): Ministerstvo spravodlivosti SR, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

 

Ženy vs. Muži: Počet odsúdených narástol/poklesol v roku 2013 v porovnaní s rokom 1996.
- ženy nárast počtu odsúdených na 533,64 %, t.j. plus 433,64 %,
- muži nárast počtu odsúdených na 121,04 %, t.j. plus 21,04 %.

Mladiství: Počet odsúdených narástol/poklesol v roku 2013 v porovnaní s rokom 1998.
- dievčatá pokles počtu odsúdených na 90,21 %, t.j. mínus 9,79 %,
- chlapci pokles počtu odsúdených na 58,15 %, t.j. mínus 41,85 %.

Recidivistky vs. Recidivisti: Počet odsúdených narástol/poklesol v roku 2013 v porovnaní s rokom 1996.
- ženy nárast počtu odsúdených na 816,92 %, t.j. plus 716,92 %,
- muži nárast počtu odsúdených na 259,34 %, t.j. plus 159,34 %.

 

 

Vzhľadom na to, že v roku 2008 vypukla celosvetová kríza, kde je najmä v prípade recidivistiek/recidivistov zrejmá súvislosť krízy a výrazného nárastu kriminality, očistili sme údaje o obdobie krízy (2008-2013) a urobili sme porovnanie iba za obdobie predkrízových rokov 1996 – 2007.

Ženy vs. Muži: Počet odsúdených narástol/poklesol v roku 2007 v porovnaní s rokom 1996.
- ženy nárast počtu odsúdených na 360,69 %, t.j. plus 260,69 %,
- muži pokles počtu odsúdených na 92,35 %, t.j. mínus 7,65 %.

Mladiství: Počet odsúdených narástol/poklesol v roku 2007 v porovnaní s rokom 1998.
- dievčatá pokles počtu odsúdených na 74,83 %, t.j. mínus 25,17 %,
- chlapci pokles počtu odsúdených na 62,97 %, t.j. mínus 37,03 %.

Recidivistky vs. Recidivisti: Počet odsúdených narástol/poklesol v roku 2007 v porovnaní s rokom 1996.
- ženy pokles počtu odsúdených na 63,08 %, t.j. mínus 36,92 %,
- muži pokles počtu odsúdených na 34,19 %, t.j. mínus 65,81 %.