Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v banskobystrickom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Banská Bystrica region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Banská Bystrica / District court Banská Bystrica

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Banská Bystrica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Banská Bystrica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Banská Bystrica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Banská Bystrica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Banská Bystrica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Banská Bystrica.

 

 

Okresný súd Brezno / District court Brezno

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Brezno. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Brezno.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Brezno. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Brezno.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Brezno. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Brezno.

 

 

Okresný súd Lučenec / District court Lučenec

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Lučenec. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Lučenec.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Lučenec. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Lučenec.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Lučenec. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Lučenec.

 

 

Okresný súd Revúca / District court Revúca

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Revúca. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Revúca.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Revúca. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Revúca.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Revúca. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Revúca.

 

 

Okresný súd Rimavská Sobota / District court Rimavská Sobota

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Rimavská Sobota. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Rimavská Sobota.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Rimavská Sobota. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Rimavská Sobota.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Rimavská Sobota. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Rimavská Sobota.

 

 

Okresný súd Veľký Krtíš / District court Veľký Krtíš

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Veľký Krtíš. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Veľký Krtíš.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Veľký Krtíš. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Veľký Krtíš.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Veľký Krtíš. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Veľký Krtíš.

 

 

Okresný súd Zvolen / District court Zvolen

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Zvolen. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Zvolen.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Zvolen. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Zvolen.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Zvolen. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Zvolen.

 

 

Okresný súd Žiar nad Hronom / District court Žiar nad Hronom

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Žiar nad Hronom. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Žiar nad Hronom.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Žiar nad Hronom. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Žiar nad Hronom.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Žiar nad Hronom. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Žiar nad Hronom.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.