Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v trnavskom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Trnava region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Dunajská Streda / District court Dunajská Streda

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Dunajská Streda. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Dunajská Streda.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Dunajská Streda. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Dunajská Streda.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Dunajská Streda. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Dunajská Streda.

 

 

Okresný súd Galanta / District court Galanta

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Galanta. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Galanta.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Galanta. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Galanta.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Galanta. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Galanta.

 

 

Okresný súd Piešťany / District court Piešťany

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Piešťany. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Piešťany.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Piešťany. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Piešťany.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Piešťany. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Piešťany.

 

 

Okresný súd Senica / District court Senica

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Senica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Senica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Senica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Senica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Senica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Senica.

 

 

Okresný súd Skalica / District court Skalica

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Skalica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Skalica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Skalica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Skalica.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Skalica. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Skalica.

 

 

Okresný súd Trnava / District court Trnava

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trnava. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trnava.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trnava. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trnava.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Trnava. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Trnava.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.