Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v nitrianskom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Nitra region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Komárno / District court Komárno

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Komárno. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Komárno.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Komárno. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Komárno.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Komárno. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Komárno.

 

 

Okresný súd Levice / District court Levice

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Levice. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Levice.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Levice. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Levice.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Levice. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Levice.

 

 

Okresný súd Nitra / District court Nitra

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nitra. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nitra.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nitra. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nitra.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nitra. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nitra.

 

 

Okresný súd Nové Zámky / District court Nové Zámky

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nové Zámky. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nové Zámky.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nové Zámky. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nové Zámky.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Nové Zámky. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Nové Zámky.

 

 

Okresný súd Topoľčany / District court Topoľčany

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Topoľčany. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Topoľčany.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Topoľčany. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Topoľčany.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Topoľčany. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Topoľčany.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.