Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v žilinskom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Žilina region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Čadca / District court Čadca

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Čadca. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Čadca.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Čadca. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Čadca.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Čadca. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Čadca.

 

 

Okresný súd Dolný Kubín / District court Dolný Kubín

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Dolný Kubín. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Dolný Kubín.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Dolný Kubín. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Dolný Kubín.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Dolný Kubín. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Dolný Kubín.

 

 

Okresný súd Liptovský Mikuláš / District court Liptovský Mikuláš

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Liptovský Mikuláš. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Liptovský Mikuláš.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Liptovský Mikuláš. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Liptovský Mikuláš.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Liptovský Mikuláš. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Liptovský Mikuláš.

 

 

Okresný súd Martin / District court Martin

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Martin. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Martin.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Martin. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Martin.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Martin. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Martin.

 

 

Okresný súd Námestovo / District court Námestovo

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Námestovo. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Námestovo.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Námestovo. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Námestovo.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Námestovo. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Námestovo.

 

 

Okresný súd Ružomberok / District court Ružomberok

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Ružomberok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Ružomberok.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Ružomberok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Ružomberok.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Ružomberok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Ružomberok.

 

 

Okresný súd Žilina / District court Žilina

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Žilina. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Žilina.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Žilina. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Žilina.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Žilina. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Žilina.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.