Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v bratislavskom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Bratislava region, court decisions on child custody after the breakup of family

Hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Bratislava I / District court Bratislava I

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 1. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 1.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 1. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 1.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 1. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 1.

 

 

Okresný súd Bratislava II / District court Bratislava II

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 2. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 2.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 2. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 2.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 2. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 2.

 

 

Okresný súd Bratislava III / District court Bratislava III

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 3. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 3.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 3. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 3.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 3. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 3.

 

 

Okresný súd Bratislava IV / District court Bratislava IV

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 4. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 4.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 4. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 4.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 4. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 4.

 

 

Okresný súd Bratislava V / District court Bratislava V

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 5. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 5.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 5. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 5.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bratislava 5. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bratislava 5.

 

 

Okresný súd Malacky / District court Malacky

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Malacky. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Malacky.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Malacky. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Malacky.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Malacky. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Malacky.

 

 

Okresný súd Pezinok / District court Pezinok

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Pezinok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Pezinok.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Pezinok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Pezinok.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Pezinok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Pezinok.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.