Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Podvedené deti na Slovensku

SMUTNÉ DETI na SLOVENSKU

V roku 2012 súdy na Slovensku rozhodli o osude 15 199 maloletých detí.

Do osobnej starostlivosti otcov bolo zverených 9,41% detí.

Do striedavej osobnej starostlivosti bolo zverených 6,82% detí.

Do osobnej starostlivosti matiek bolo zverených 78,63% detí.

Do starostlivosti inej osoby (alebo iné rozhodnutie súdu) bolo zverených 5,14% detí.

Na našom webe sú zverejnené oficiálne štatistiky v časových radoch. Tvrdíme a štatistiky to potvrdzujú, že kolízne opatrovníčky a súdy rozhodovali a stále ešte rozhodujú podľa toho, ktorý rodič je akého pohlavia. Zlá správa pre deti je v tom, že ešte veľmi dlho budú kolízne opatrovníčky a súdy rozhodovať podľa toho, ktorý rodič je akého pohlavia.

Porovnali sme dáta za obdobie od roku 1999 až do roku 2012 vrátane. V roku 2012 bolo spolu 16,23% detí zverených do starostlivosti otcom, alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Ak by sme toto percento preniesli do minulosti a hypoteticky počítali, že ak by v minulosti súdy zverovali deti rovnakým percentom do starostlivosti otcov a do striedavej starostlivosti, tak by sme o každom roku v minulosti mohli tvrdiť že 16,23% detí bolo zverených do inej starostlivosti, než je zverenie do osobnej starostlivosti matke (alebo inej osobe okrem otca). Takže každý rok rovnaké percento, ako v roku 2012. Od takto vypočítaného čísla v každom kalendárnom roku sme odpočítali skutočný počet detí, ktoré boli v tom roku skutočne zverené do starostlivosti otca a do striedavej osobnej starostlivosti (striedavá osobná starostlivosť je v zákone od 01.07.2010 a je stelesnením boja otcov za práva detí, pretože ženy pracujúce ako kolízne pracovníčky a sudkyne zneužívali a naďalej zneužívajú právomoc verejného činiteľa na diskrimináciu otcov na základe pohlavia. Obeťami takéhoto konania žien v štátnych orgánoch sú deti.

Vypočítaný rozdiel je uvedený v grafe. Spolu bolo takto ženami v štátnych orgánoch podvedených 17 202 detí za obdobie od roku 1999 až do roku 2012. Naše štátne orgány úplne zbytočnou predpojatosťou voči otcom vyprodukovali 17 202 smutných detí. Utešovať sa tým, že veď tie počty z roka na rok klesajú, je naivný alibizmus.

statistika

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

V západných krajinách je bežné zverovanie detí do striedavej starostlivosti na ročnej úrovni 20% a viac. Ak použijeme ako bázu 20% a k tomu pripočítame 9,41% detí zverených otcom do osobnej starostlivosti, tak hovoríme o 30% ročne. Takže ak by o slovenských deťoch rozhodovali sudcovia z francúzska, švédska, či iných západných štátov, tak za obdobie od roku 1999 do minulého roka by bolo 49 846 detí šťastnejších oproti tomu, ako o ich osude v minulosti v skutočnosti rozhodli slovenské kolízne opatrovníčky a slovenskí sudcovia.

Prvoplánová reakcia feministiek, že vo Francúzsku, či vo Švédsku sú otcovia kvalitnejšími rodičmi, je iba chabá výhovorka. Na západe rovnako ako u nás má voda rovnakú chuť, vzduch je rovnaký tam, ako u nás a aj ľudia sú rovnako dobrí, alebo zlí, múdri, alebo hlúpi, či inteligentní, alebo vzdelaní, tam rovnako, ako u nás. Týka sa to aj otcov. Otcovia tam sú rovnakí, ako otcovia na Slovensku. Jediný rozdiel medzi Slovenskom a západnými krajinami je v tom, že u nás je ešte veľmi hlboko zakorenená predstava v mysliach štátnych zamestnankýň, že rodič mužského pohlavia je tu iba na to, aby platil alimenty a bol s dieťaťom menej často, než poštár.

statistika

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

Iba vďaka tomu, že otcovia vyvíjajú na štátne orgány tlak, tak iba vďaka tomu, musia ženy, ktoré pracujú v štátnych orgánoch, nedobrovoľne meniť zaužívaný spôsob diskriminácie otcov na základe pohlavia. Iba vďaka tlaku zo strany otcov musia ženy v štátnych orgánoch začať dodržiavať platnú legislatívu a konať iba v záujme dieťaťa. Obľúbenou činnosťou žien v štátnych orgánoch bolo a je konanie iba a výhradne v záujme matky.

Dúfame, že o rok budú oficiálne štatistiky opäť o niečo optimistickejšie pre maloleté deti a deti budú zverované do starostlivosti otcom a do striedavej osobnej starostlivosti v ešte väčšom percente, než v minulom roku.

Treba si položiť otázku, že prečo sa postupne zvyšuje percento detí, ktoré sú zverované do osobnej starostlivosti otcov a do striedavej osobnej starostlivosti? Sú to dva faktory.

1. Medzi kolízne opatrovníčky a medzi sudcov sú do pracovného pomeru postupne prijímaní noví kolegovia, ktorí majú iný názor, ako main stream a vnímajú otcov ako ľudské bytosti, ktoré sú schopné lásky k svojim deťom a dokážu sa o svoje deti plnohodnotne postarať. (Main stream pokladá otcov za mobilné bankomaty na platenie alimentov, za roboty neschopné lásky k svojim deťom, za osoby neschopné sa o svoje deti postarať.)

2. Tlak zo strany otcov narastá a štátne zamestnankyne už musia, i keď nerady, dodržiavať zákon a stále častejšie konať iba v záujme maloletých detí.

Aby sme neboli nespravodliví, tak medzi štátnymi zamestnankyňami sa nájdu výnimky, ktoré úprimne konajú iba v záujme maloletých detí. Je ich však menšina a musia sa správať potichu a moc nevystrkovať rožky, pretože väčšina ich kolegýň, ktorá vedome koná iba a výhradne v záujme matiek, by ich ukameňovala.

 

Na záver treba odhaliť to tajomstvo, prečo je stále viac detí zverovaných do osobnej starostlivosti otcov a prečo rastie, i keď veľmi pomalým tempom, počet detí, zverovaných do striedavej osobnej starostlivosti. Ako je to možné, keď otcovia sú stále rovnako kvalitní a aj nekvalitní rodičia?

Deje sa tak preto, že v hlavách štátnych zamestnankýň sa otcovia postupne menia z oblúd a netvorov na ľudské bytosti. Je to dlhodobý proces a raz sa budú naši potomkovia diviť, že ako mohli ženy beztrestne páchať toľko krívd na nevinných deťoch tým, že im automaticky zo života odstraňovali otcov.

Je to rovnaké, ako v nedávnej minulosti ženy bojovali za právo vykonávať štátnu službu, mať volebné právo, či vykonávať prácu lekárky, alebo sudkyne.

„Zabudol vôl, že teľaťom bol.“