Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - kraje SR, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - regions in Slovakia, court decisions on child custody after the breakup of family

Hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Bratislavský kraj / Bratislava region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Bratislave. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Bratislava region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Bratislave. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Bratislava region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Bratislave. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Bratislava region court.

 

 

Trnavský kraj / Trnava region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Trnave. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Trnava region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Trnave. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Trnava region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Trnave. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Trnava region court.

 

 

Trenčiansky kraj / Trenčín region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Trenčíne. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Trenčín region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Trenčíne. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Trenčín region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Trenčíne. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Trenčín region court.

 

 

Nitriansky kraj / Nitra region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Nitre. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Nitra region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Nitre. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Nitra region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Nitre. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Nitra region court.

 

 

Žilinský kraj / Žilina region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Žiline. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Žilina region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Žiline. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Žilina region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Žiline. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Žilina region court.

 

 

Banskobystrický kraj / Banská Bystrica region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Banskej Bystrici. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Banská Bystrica region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Banskej Bystrici. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Banská Bystrica region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Banskej Bystrici. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Banská Bystrica region court.

 

 

Prešovský kraj / Prešov region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Prešove. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Prešov region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Prešove. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Prešov region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Prešove. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Prešov region court.

 

 

Košický kraj / Košice region

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Košiciach. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Košice region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Košiciach. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Košice region court.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Krajský súd v Košiciach. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, Košice region court.

 

Zdroj údajov (data source): Ministerstvo spravodlivosti SR.