Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Násilie na mužoch

 

Odporúčame prečítať si nasledujúci článok a pozrieť si (ďalšie) video, ktoré je súčasťou článku: Pozrite sa, ako ľudia reagovali, keď žena na ulici napadla muža

 

Na základe údajového súboru získaného v rámci grantového projektu, kedy študenti zdravotno-sociálnej fakulty Jihočeské university v Českých Budejoviciach v rámci praxe vykonali terénný prieskum skupiny mužov, bola spracovaná analýza, ktorá stručne zhrnula hlavné výsledky prieskumu a zhodnotila jeho výpovedný potenciál. Údaje boli získané v novembri a v decembri 2004 na území Juhočeského kraja na vzorke dospelej populácie mužov starších než 18 rokov. Veľkosť výberovej vzorky bola 458 respondentov. Bolo zistené, že najviac sa vo vzťahoch vyskytujú verbálne problémy, ako ostrejšia výmena názorov a slovnej agresie a nadávky. Osobné skúsenosti s nimi malo v minulom vzťahu 82% resp. 51% "skúmaných" mužov, v súčasnom vztahu bol tento podiel nižší, 74% výmena názorov, 32% hádky. Výnimočné však neboli ani prejavy ako vyhrážanie sa, vydieranie, cielené ničenie blízkych vecí, kontrola hospodárenia s peniazmi, sexuálny nátlak či dokonce fyzické kontakty typu pohlavku či zatrasenie.

Zdroj: Domácí násilí a jeho oběti, Šárka Konečná, 2007

 

Empirický výskum tejto problematiky sa iba začíná rozvíjať, takže zatiaľ neexistujú spoľahlivé dáta. Zanedbávanie tejto témy, ale nie je spôsobené iba tým, že sa feministický výskum samozrejme zaoberal aj násilím na ženách, a snáď dokonca bránil výskumu násilia zo strany ženy.

Rozhodne by sme, ale nemali ženy, ako násilné a agresívne osoby podceňovať a môžeme sa domnievať, že muži sa stávajú obeťami domáceho násilia rovnako často, ako sa nimi stávajú ženy.

Rozvádzajúce se ženy používajú podpásovky všetkých kalibrov, až příliš často kritizujú otca svojich detí, napríklad tvrdia, že otec deti sexuálne zneužíval. Toto obludné obvinenie prijímajú policajti a súdy bez mrknutia oka. Súd v takomto prípade okamžite zareaguje a obmedzí kontakt otca s dieťaťom, niekedy si pomstychtivá matka presadí, že bude na otca pri schôdzke s dieťaťom dohliadať. Muž je podrobený ponižujúcim vyšetreniam. Samozrejme že sa preukáže, že otec nie je deviant, ale dieťa už je matkou informované, že otca vyšetruje polícia, pretože mu ublížil.

Stets a Sraus vyslovili názor, že iba minimum násilia zo strany žien voči ich partnerom sa deje v sebaobrane. Zhodnú sa na tom, že vzájomné útoky mužov a žien v intímnych vzťahoch sú vyrovnané. Podľa ich výskumu v 42-45% prípadoch zaútočila prvá žena na muža a v 43-53% prípadov zaútočil prvý muž.

„Domnievajú sa, že v takomto prípade sa väčšinou jedná o pomerne dynamický vzťah. Spravidla značne agresívnej ženy a menej agresívneho muža. Podľa nich má veľa párov tendenciu chovať sa vzájomne násilne.”

„Podľa výsledkov výskumu Morseovej, ktorého sa zúčastnilo 1725 respondentov a bol orientovaný na populáciu mladých a dospelých ľudí, sa násilne ku svojmu partnerovi chovalo 38-40% žien. 49-59% párov sa chovalo násilne k sebe navzájom a 14-22% žien sa dopustilo na svojom mužskom partnerovi veľkého a hrubého fyzického násilia. Výsledky výskumu dokazujú, že muž sa choval ako násilná osoba iba v 10-14% prípadov domáceho násilia, zatiaľ čo žena sa chovala ako násilná osoba v 30-38% prípadov.”

Obidva uvedené výskumy potvrdzujú, že ženy sa nechovajú agresívne iba v sebaobrane a dokazujú, že existujú aj násilné ženy, ktoré si vybíjajú svoju zlosť na svojom mužskom partnerovi. Tieto ženy si cielene vyberajú mužov, ktorí sú menej agresívni než ony. Niektoré ženy sa chovajú k svojmu partnerovi agresívne už pred svadbou a vzájomný agresívny vzťah partnerov od začiatku partnerstva tiež nie je ojedinelý. V uvedených výskumoch bolo tiež zistené, že ženy sa prikláňajú skôr k psychickému a emocionálnemu násiliu.

Zdroj: Násilí na ženách a mužích, Barbora Konečná, 2013

 

Ďalšie linky k téme

Slovensko – krajina týraných mužov

Ženám sa páči, keď iná žena pácha na mužovi násilie?

Mužov, na ktorých ženy páchajú násilie, sa nikto nechce zastať

Falošné obvinenie z páchania násilia (sexuálneho) - zaručený spôsob, ako žena vyhrá boj s mužom o deti

Ženy sú agresívnejšie?

Muži týraní partnerkou

Psychické a emocionálne násilie zo strany žien: ...vyvolávanie pocitov viny, ...bránenie v styku s deťmi...

...v Kalifornii či v Spojenom kráľovstve vznikli "útulky" pre mužov s deťmi, ktorí hľadajú pomoc...

...falošné obviňovanie mužov z páchania násilia...

Slovenské štátne orgány poznajú iba násilie na ženách...

...som jediný týraný muž na Slovensku...