Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


POROVNANIE - okresné súdy v prešovskom kraji, rozhodnutia súdov o starostlivosti o dieťa po rozpade rodiny

COMPARISON - district courts in Prešov region, court decisions on child custody after the breakup of family

Uvedené hodnoty sú vypočítané vzájomným porovnaním rozhodnutí súdov: zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti otcovi a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matke.

 

Okresný súd Bardejov / District court Bardejov

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bardejov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bardejov.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bardejov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bardejov.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Bardejov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Bardejov.

 

 

Okresný súd Humenné / District court Humenné

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Humenné. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Humenné.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Humenné. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Humenné.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Humenné. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Humenné.

 

 

Okresný súd Kežmarok / District court Kežmarok

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Kežmarok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Kežmarok.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Kežmarok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Kežmarok.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Kežmarok. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Kežmarok.

 

 

Okresný súd Poprad / District court Poprad

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Poprad. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Poprad.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Poprad. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Poprad.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Poprad. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Poprad.

 

 

Okresný súd Prešov / District court Prešov

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Prešov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Prešov.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Prešov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Prešov.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Prešov. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Prešov.

 

 

Okresný súd Stará Ľubovňa / District court Stará Ľubovňa

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Stará Ľubovňa. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Stará Ľubovňa.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Stará Ľubovňa. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Stará Ľubovňa.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Stará Ľubovňa. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Stará Ľubovňa.

 

 

Okresný súd Svidník / District court Svidník

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Svidník. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Svidník.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Svidník. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Svidník.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Svidník. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Svidník.

 

 

Okresný súd Vranov nad Topľou / District court Vranov nad Topľou

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Vranov nad Topľou. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Vranov nad Topľou.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Vranov nad Topľou. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Vranov nad Topľou.

Občianske združenie Otcovia.sk, Slovensko. Štatistika súdne rozhodnutia starostlivosť o dieťa, Okresný súd Vranov nad Topľou. Non-governmental organization Otcovia.sk, Slovakia. Statistics court decisions child custody, district court Vranov nad Topľou.

 

Zdroj údajov: Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.