Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 
Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.


Vitajte na stránke občianskeho združenia Otcovia.sk

Otcovia.sk ODPORÚČAME AVOKÁTSKE KANCELÁRIE

Trenčín: ROLNÍKOVÁ Lenka, Mgr.
Žilina: KOVÁČOVÁ Katarína, JUDr.

 

Otcovia.sk DÁVAME PALEC NAHOR - DETI VYHRÁVAJÚ 1:0

Okresný súd Malacky v roku 2013 zveril 63% (!!!) detí do striedavej osobnej starostlivosti. Okresný súd Malacky je historicky prvým súdom na Slovensku vôbec, ktorý kedy zveril viacej detí do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, než do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov. Okresný súd Malacky dokazuje už dva roky po sebe, že mu na deťoch naozaj záleží.
Viac informácií v časti Štatistika/Slovensko/Súdy/Okresné súdy BA kraj.

 

Otcovia.sk POSLALI SME PODNETY - MÁME PRE DETI PRVÉ ÚSPECHY

Na štátne orgány posielame podnety vo veci zápisov detí do škôl. Máme prvé pozitívne výsledky našej aktivity:
- prokuratúra rozhodla, že riaditeľka školy pri zápise dieťaťa do základnej školy porušila zákon tým, že ignorovala druhého rodiča a jeho názor v tejto veci,
- obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej rozhodlo o vydaní VZN podľa ktorého na zápis do školy treba súhlas obidvoch rodičov, alebo rozhodnutie súdu, ak sa rodičia nedohodnú o zápise dieťaťa do školy (obecnému zastupiteľstvu v Dunajskej Lužnej tlieskame a dvíhame palec nahor).
Viac informácií v časti Otvorené listy inštitúciám.

 

Otcovia.sk DÁVAME DO POZORNOSTI

Verejný ochranca práv dňa 19.11.2013 zverejnil správu o tom, ako sú práva detí porušované slovenskými štátnymi orgánnmi beztrestne, opakovane a organizovane v každom súdnom konaní pri úprave práv a povinností maloletých detí po rozpade rodiny.
Informácie v tejto správe sú otrasné.
Kolízne opatrovníčky a sudkyne bránia maloletým deťom povedať svoj slobodný názor.
Kolízne opatrovníčky a sudkyne beztrestne porušujú ľudské práva maloletých detí.

 

Otcovia.sk PREČÍTAJTE SI

Článok v týždenníku Reflex č. 17/2011 je veľmi zaujímavý - KDYŽ JE MIMO PSYCHOLOG.