Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 
Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.


Spolu darujme pre o.z. Otcovia.sk 2% z dane

Sme občianske združenie Otcovia.sk a chceli by sme každého návštevníka našej stránky požiadať o podporu formou zaslania 2% z dane. Uvádzame tu všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú otázky: Ako darovať občianskemu združeniu Otcovia.sk 2% z dane? Tlačivá sme už predvyplnili údajmi o našom občianskom združení. Ďakujeme 🙂

 

Fyzická osoba - zamestnanec (daňové priznanie mi robí zamestnávateľ)

Môžete venovať 2% z dane iba jednému subjektu.

Postup:
1. do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania,
2. zamestnávateľ nech Vám vyhotoví Potvrdenie o zaplatení dane,
3. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane,
4. doručte obidve tlačivá Vášmu príslušnému daňovému úradu do 30. apríla.
Ďakujeme

 

Fyzická osoba (daňové priznanie si robím sám/sama)

Môžete venovať 2% z dane iba jednému subjektu. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 31. marec.
Ďakujeme

 

Právnická osoba

Môžete venovať 2% z dane viacerým subjektom. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní - do 31. marca.
Ďakujeme

 

Kto sme občianske združenie

Otcovia.sk
Krížová 1
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 42 152 941
účet v banke: 2600 424 869 / 8330
IBAN: SK17 8330 0000 0026 0042 4869

 

 

Viac informácií
Slovensko.sk
Finančná správa