Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 
Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.


Spolu darujme pre o.z. Otcovia.sk 2% z dane

Sme občianske združenie Otcovia.sk a chceli by sme každého návštevníka našej stránky požiadať o podporu formou zaslania 2% z dane. Uvádzame tu všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú otázky: Ako darovať občianskemu združeniu Otcovia.sk 2% z dane? Tlačivá sme už predvyplnili údajmi o našom občianskom združení. Ďakujeme 🙂

 

Fyzická osoba - zamestnanec (daňové priznanie mi robí zamestnávateľ)

Môžete venovať 2% z dane iba jednému subjektu, minimálne sumu 3,- €.

Postup, ako môžete darovať 2% z dane:
1. do 15. februára 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania,
2. zamestnávateľ nech Vám vyhotoví Potvrdenie o zaplatení dane,
3. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane,
4. doručte obidve tlačivá Vášmu príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2021.
Ďakujeme

 

Fyzická osoba (daňové priznanie si robím sám/sama)

Môžete venovať 2% z dane iba jednému subjektu, minimálne sumu 3,- €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 31. marec 2021.
Ďakujeme

 

Právnická osoba

Môžete venovať 2% z dane viacerým subjektom, minimálna suma pre každého príjemcu je 8,- €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní - do 31. marca 2021.

Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na poskytnutie finančného daru vo výške 0,5%. Ak právnická osoba túto podmienku nesplní, môže v tomto roku poukázať maximálne 1,0% z dane.
Ďakujeme

 

Kto sme občianske združenie

Otcovia.sk
Krížová 1
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 42 152 941
účet v banke: 2600 424 869 / 8330
IBAN: SK17 8330 0000 0026 0042 4869

 

 

Informácie z Finančnej správy:
Ako poukázať 2 % z dane
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia